Aan welke MDT doe jij mee?

Het “Stronger Together project” maakt de maatschappelijke diensttijd beter door een online platform te creëren en te gebruiken. Met dit platform kunnen jongeren verschillende dingen maken en delen. In de maatschappelijke diensttijd, Stronger Together, worden jongeren digitale mediacoaches voor ouderen. Ze leren ouderen hoe ze digitale media kunnen gebruiken, zoals smartphones en apps. Ook kunnen jongeren en ouderen samen content maken op het platform. Het online platform heeft als belangrijkste doel jongeren meer te betrekken bij cultuur en hen aan te moedigen om actief te worden. Door ouderen te leren over digitale media en hen te helpen, verbeteren jongeren niet alleen de digitale vaardigheden van ouderen, maar creëren ze ook een waardevolle verbinding tussen generaties. Dit helpt de digitale kloof te verkleinen en zorgt voor een inclusieve samenleving.

Ervaar het zelf, doe mee met MDT

Op het platform kunnen jongeren en ouderen samen creatieve content maken, zoals video’s, blogs, podcasts en andere vormen van multimedia. De gemaakte content wordt gedeeld op het platform, zodat jongeren worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan cultuur en zich artistiek uit te drukken. Met dit project inspireren we jongeren om actief te worden in de maatschappij door middel van educatie, samenwerking tussen generaties en cultuurparticipatie. Het online platform fungeert als een centrale plek waar jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en samenwerken aan een inclusieve en creatieve samenleving.

Lets doen voor een ander/de samenleving

Jongeren worden aangemoedigd om samen te werken met elkaar en met ouderen. Ze doen samen creatieve activiteiten met technologie. Ook wordt aangemoedigd om samen andere activiteiten te ondernemen, zoals maaltijden te bereiden voor evenementen en spelletjes en activiteiten organiseren.

Talentontwikkeling

Jongeren krijgen workshops en trainingssessies. Ook worden jongeren aangemoedigd om hun vaardigheden te demonstreren op straat, bijvoorbeeld door muzikale optredens en dansvoorstellingen.

Anderen ontmoeten

Jongeren gaan ouderen gaan helpen om hun digitale vaardigheden te vergroten, bijvoorbeeld door het geven van workshops over het gebruik van smartphones, sociale media, online bankieren en andere digitale toepassingen.